WeTravel Curaçao
0%

Privacy and Conditions

Privacyvoorwaarden voor www.wetravelcuracao.com

Deze privacyvoorwaarden (“Voorwaarden”) beschrijven hoe www.wetravelcuracao.com (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in verband met uw gebruik van onze website www.wetravelcuracao.com (“Website”) en de diensten die via de Website worden aangeboden (gezamenlijk de “Dienst”). Door toegang te verkrijgen tot de Website of de Dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Voorwaarden.

Verzameling van persoonlijke gegevens

(a) Informatie die u verstrekt: Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt bij het registreren van een account, het invullen van formulieren, het plaatsen van opmerkingen of het communiceren met ons via de Website. Deze informatie kan onder meer uw naam, contactgegevens, betalingsinformatie en andere gegevens bevatten die u verstrekt.

(b) Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, toegangstijden en verwijzende website-adressen. Wij kunnen ook informatie verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid  voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) Het aanbieden en leveren van de Dienst aan u;

(b) Het beheren van uw account en het verstrekken van klantenondersteuning;

(c) Het personaliseren van uw ervaring op de Website;

(d) Het analyseren en verbeteren van de Website en de Dienst;

(e) Het verstrekken van relevante informatie en updates over de Dienst;

(f) Het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten, mits u hiervoor uw toestemming heeft gegeven;

(g) Het naleven van wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen:

(a) Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

(b) Dienstverleners: Wij kunnen derde partijen inschakelen om namens ons diensten uit te voeren, zoals betalingsverwerking, gegevensanalyse en klantondersteuning. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

(c) Wettelijke vereisten: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is of als wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, de rechten van derden te beschermen of fraude of veiligheidsproblemen aan te pakken.

(d) Zakelijke transacties: In het geval van een fusie, overname, verkoop van activa of faillissement, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de betrokken partijen als onderdeel van die transactie.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij treffen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. Ondanks onze inspanningen kunnen wij echter niet garanderen dat uw gegevens volledig veilig zijn. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze Voorwaarden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om:

(a) Toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren;

(b) Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te verzoeken;

(c) Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen;

(d) Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden;

(e) Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden;

(f) Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

(g) Een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in de Privacyvoorwaarden

Wij kunnen deze Privacyvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie van de bijgewerkte Privacyvoorwaarden op de Website. Wij raden u aan om regelmatig de Privacyvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over deze Privacyvoorwaarden of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze Website.

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2023

+

Search Room

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *